Some graffiti on a wall.

Du er her · MusicLife · Samarbejdspartnere

Samarbejdspartnere

Frederiksbergfonden er på HITlisten, de støtter os i alle henseender, ved undervisning, administration, lokaler, koncerter mm.

Frederiksberg kommune støtter ved koncerter. KU.BE støtter med lokaler, personale og reklame.

§18 i Københavns kommune støtter ved særlige tiltag i 2022 er det The Originals, som fortsætter resten af 2022 på Tagensbo skole.

Åben skole i København sikrer et tæt samarbejde omkring en større musikproduktion på Tagensbo skole i 2022/2023.

Fonde

MusicLife er lige nu støttet af:
Frederiksbergfonden, Frederiksbergfonden
Tuborgfondet, Tuborgfondet
A.P Møller Fonde, A.P Møllerske Støttefond
Fonden for Socialt Ansvar, Arnes Børne- og Ungefond
Antonius Fonden, Socialministeriet, 2200 Kultur og Kulturskaberne
Fonden ‘Mer Musik til Byens Børn’, Paragraf 18 midlerne